قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

در صورت کنسل رزرو تا 48ساعت قبل از تاریخ ورود هزینه یک شب اقامت شارژ می گردد واعلام کنسلی بعد از آن امکان پذیر نبوده و  مبلغی مسترد نخواهد شد.

شرایط پذیرش (ورود میهمان-CI) :

تحویل اتاق به میهمانان ساعت 14به بعد می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش میهمانان ایرانی اصل شناسنامه,کارت ملی یا گذرنامه  می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت میهمانان خارجی اصل گذرنامه معتبر می باشد.

جهت میهمانان خانوادگی همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است.

شرایط خروج میهمان-CO :

تخلیه اتاق ساعت 12ظهر می باشد.چنانچه میهمان بخواهد اقامت خود را تا ساعت 18تمدید نماید در صورت هماهنگی و تائید پذیرش 50%هزینه یک شب اقامت محاسبه خواهد شد و خروج بعد از ساعت 18 شامل یک شب  شارژ کامل می باشد.

شرایط کودک و تخت اضافه :

درصورت درخواست تخت اضافه مبلغ آن به صورت مجزا محاسبه میگردد.