مسجد پامنار

مسجد پامنار

مسجد پامنار از بناهای متعلق به دوران سلجوقی و در منطقه زواره در پانزده کیلومتری شمال شرق اردستان قرار دارد.

در این مسجد هفت محراب زیبا با کتیبه هایی به خط کوفی و ثلث وجود دارد که متاسفانه یکی از آنها اخیرا تخریب شده است. همچنین ایوانهای مسجد با تزئینات گچبری بسیار زیبایی مزین شده اند. در زاویه جنوب شرقی مسجد، مناره ای با ارتفاع 20 متر قرار دارد. ساقه این مناره دارای تزئینات آجری است و در انتهای بخش فوقانی آن که امروزه اثری از آن باقی نمانده است، بقایای تزئینات مقرنس کاری به چشم می خورد. در پشت بام مسجد کتیبه بسیار زیبای آجری به ابعاد 90 سانتیمتر وجود دارد که تاریخ احداث مناره را در سال 1066 میلادی ذکر نموده و معمار آن را محمد ابراهیم معرفی می نماید.