خواهر خوانده اصفهان

خواهر خوانده اصفهان

شيان خواهر خوانده اي با قدمتي كهن
"شيان" پايتخت ايالت شان شي در بخش مركزي فلات ۸۰۰ در منطقه ميان چين قرار دارد. شيان شهر جهانگردي بين المللي مهم صنعت، علم و تكنولوژي ، آموزش و فرهنگ، تجارت و بازرگاني و مالي در منطقه غرب مركزي چين شمالي قرار دارد. داراي ۸ بخش و ۵ منطقه در قلمرو خود بوده كه دربرگيرنده مساحت ۹۹۸۳ كيلومتر مربع مي باشد و از اين مساحت ۱۶۲ كيلو متر مربع منطقه شهري توسعه يافته است. اين شهر كه در زمان باستان در ((چانگان)) ناميده مي شده است. يكي از زادگاه هاي تمدن انساني است.  
به عنوان يك پايتخت باستاني معروف در اين تاريخ و فرهنگ در جهان به اين شهر داراي قدمت تاريخي بيش از ۳۱۰۰ سال است. از قرن ۱۱ قبل از ميلاد تا قرن دهم ميلادي، اين شهر به مدت ۱۱۵۲ سال پايتخت ۱۲ سلسه از جمله ژو، كين، هان و تانگ بوده است. با افتخار مي توان ادعا كرد كه يكي از چهار پايتخت باستاني جهان است. تاريخ طولاني باعث شده است كه اين شهر داراي تعداد زيادي بقاياي باستاني باشد. در حال حاضر اين شهر مركز نگهداري ۳۱۴ واحد حفظ بقاياي باستاني كليدي مي باشد كه از بين آنها ۸۴ واحد بيش از سطح استاني مي باشد.  
تعداد ۴۰۰۰ بقايا و مقبره بوده و ۱۲۰۰۰۰ بقاياي فرهنگي كشف شده اند. موزه ارتش ((تراكوتاي كين)) توانايي ((هشتمين عجايب جهان)) را دارد. ديوار شهر مينگ شيان)) كه به بهترين شكل حفظ شده است، بقاياي فنگ و هائو از سلسه ژو، قصر افنگ سلسله كين شهر چانگان، سلسله هان و قصر دامينگ سلسله تانگ ميراث تاريخي و فرهنگي نادر مي باشد. اين شهر همچنين قديمي ترين شهري است كه با جهان خارج ارتباط داشته است. جاده ابريشم كه شرق و غرب را به يكديگر ارتبتط مي داد و از شيان شروع مي شد، اولين مسير تجارت بين المللي بوده است.  
بعد از تاريخ چين نو، شيان به عنوان يكي از مراكز كليدي و سرمايه گذاري كشور به سرعت توسعه يافت .  
از بين ۱۵۶ پروژه ساختماني كليدي طي (( اولين برنامه پنج ساله )) هفده پروژه در شيان ايجاد شد كه اساس توسعه صنعتي شيان را بنا نهادند. شيان ۴۲ انيستيتو و مركز آموزش عالي، ۳۹۵۰ موسسه تحقيقاتي در رشته هاي متاوت علمي در سطوح مختلف و ۳۵۰۰۰۰ متخصصص و تكنسين دارد. مركز كنترل ماهواره شيان كه كمك هاي مهمي به صنعت فضايي چين مي كند به عنوان سلسه اعصاب مركزي براي شبكه فضايي چين قلمداد مي شود.  
در سه سال اخير شيان بيش از ۵ ميليارد يوان در ساخت و ساز و بازسازي تعدادي از امكانات شهري، خصوصاً تقويت عملكرد خدمات جامع شهر و دادن وجهه اي جديد به اين شهر باستاني سرمايه گذاري كرده است.  
فرودگاه بين المللي شيانيانگ اين شهر يكي از چهار فرودگاه بزرگ در كشور است، كه در سال ۱۹۹۱ تكميل و راه اندازي شده و در برگيرنده بيش از ۵۰ پرواز داخلي و ۳ پرواز بين المللي به هنگ كنگ، ناگويا، سنگاپور مي باشد. در حال حاضر شيان ۱۱ شهر خواهر خوانده دارد.