مزایده

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

1 - مزایده نوبت دوم غرفه شماره 6 با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...) اجاره یکساله

2 - مذاکره غرف شماره 2،3،9

3 - مزایده نوبت دوم ضایعات و اموال اسقاطی    فروش براساس نرخ کارشناسی

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 03/03/1400 تا تاریخ 18/03/1400 در ساعات اداری
9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 3-35045832-031
تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز پنج شنبه مورخ20/03/1400 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.